Arzın ve Zihinlerin İstimlakı

Adalete ve paha biçilemez töre ve adetleriyle yeryüzüne örnek olmuş milletimiz bu günler kültürel sömürgecilikle baş başa kalmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığımız vardır. Bu bakanlık duyulunca ilk akla gelen otel turizmidir. Türklerin yurt edinmeden önceki ecnebi tarihi kalıntılar akla gelmektedir. Ülkemizde kültür faaliyetleri hangi düzeydedir.Bu bakanlığın adı yalnızca Turizm Bakanlığı olsa asla yadırganmayacaktır. Çünkü,ilçelerimizin hangisinde İlçe Kültür Müdürlüğü vardır. İllerdeki Kültür Müdürlüklerinin Türk kültürünü yaşatmadaki faaliyetleri nelerdir.
Belediyelerin kültürden anladığı yılda iki üç defa ses sanatçısı getirip yüz binlerce 1- 2 saatliğine para vermek midir?

CIA tarafından dünyanın her tarafında ki kendi adamlarına dağıtılan el kitaplarında temel hedeflerinin ‘’İnsan ‘’unsuru olduğu vurgulanmaktadır. İnsanlarının zihinlerine ulaşılması gerekliği bulunduğu ülkeler de ki, aydınların zihinlerin istimlak edilirse , ülkelerin topraklarının da benliğinden istimlak edileceğini belirmektedirler. 1970’ler de ki ileri-gerici başlangıçları , 2000’li yıllardaki ekonomik krizler son zamanlardaki zihinsel kuşatma ve etnik kökeni kışkırtarak bağımsızlık ilan etmelerin, temelinde zihinlerin tutsaklığı , zihinlerin asimile edilmesi düşüncesi vardır.

Dünyanın siyasi sınırları fiziksel sınırların yerini almıştır.Arzın sınırları, simgeleri anlamını yitirmektedir. Kültürel, siyasal, ekonomik, ahlaki yönlerden yeryüzü yeniden paylaşılmaktadır. Süper güçler bunu yalnız başlarına başaramayacaklarından, oluşturulan koalisyonlar tarafından paylaşımları gerçekleştirmek hevesine düşmüşlerdir.

Türkiye’nin toprakları istila edilmeden, Türk insanlarının kültürü , Türkün aydınının zihinleri istila edilmektedir.
Kültür Bakanlığı kaç defa kültür şurâsını topladı, ilçelerde, illerde bu şûra kararını uyguladı.

Türk milletinin içindeki etnik grupları birleştirici hangi kültürel faaliyetleri taşrada uygulamaya koymakta, hangi eylem planını yapmaktadır. Bu günün 20 milyon Türk genci , hala kim olduğunu hangi kültüre, hangi coğrafya ya ait olduğunu kendi kendine sormak lüzumunu hissetmektedir. Yoksa daha çok bekleyip de, ABD egemenliğinde sözde dünya barışından mı yarar sağlayıp kendi kültürünü özümseyecektir.

Büyük Atatürk Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür diyor. Diyor ki , bizim milletimiz bir çatı altında, hiçbir etnik grubuna bakmaksızın Türk milleti olarak , kültürü temelinde vardır. Bizler bu kültür temelinin üzerine hangi kültürel sanatımızı, folklörümüzü, müziğimizi, adetlerimizi, tiyatromuzu gençliğimize özümseterek kültür geleneklerini işliyoruz.

Kültür Bakanlığımız, kendi kültürüne yabancılaşmış bürokratlardan arınmalı artık ehliyet ve liyâkata artık geçilmelidir.

Sahipsiz kültürün , sahipli gözüken zihinleri asimile olmuş bürokratlarından arınmalıdır.

Bilmeliyiz ki milletler önce kimliğini yitirirler. Bu yitirilirse özgürlük yitirilmesi peşinden gelecektir..

%d blogcu bunu beğendi: